Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през февруари 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.04.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.7% в сравнение с периода януари - февруари 2022 г. и е в размер на 5 181.8 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 2.6% и е на стойност 6 989.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - февруари 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (80.8%) и „Храни и живи животни“ (58.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23.0%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (104.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (53.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 14 769.3 млн. лв. през периода януари - февруари 2023 г., което е с 13.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 16 458.6 млн. лв. и нараства със 7.2%.

Прессъобщение
Статистическа област