Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.04.2023 - 11:00

През януари износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 19.3% спрямо януари 2022 г. и е на стойност 4 941.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.1% и достига 4 600.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с януари 2022 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.6%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (53.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (15.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (70.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област