Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2023 година

Публикувано на: 30.03.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 5.9% през февруари 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.0%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява със 7.9% през февруари 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.5%, и в преработващата промишленост - с 0.2%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 8.9% през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените се наблюдава при: преработващата промишленост - с 11.3%, добивната промишленост - с 8.9%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 9.7% през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е отчетен при: преработващата промишленост - с 16.5%, добивната промишленост - с 10.8%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%.

Прессъобщение