Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.03.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 35.6% спрямо 2021 г. и е на стойност 61 380.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 29.3% и достига 59 899.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (126.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (116.9%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (9.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 11.6% през декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 350.4 млн. лв., а вносът нараства с 9.0% и е на стойност 4 897.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област