Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2023 година

Публикувано на: 28.02.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през януари 2023 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, докато увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.2% през януари 2023 г. в сравнение с предходния месец. Спад се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%.

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 16.8% през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.7%, преработващата промишленост - с 14.4%, и в добивната промишленост - с 10.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 19.1% през януари 2023 г. спрямо януари 2022 година. Ръст на цените е отчетен при: преработващата промишленост - с 19.5%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, и добивната промишленост - с 13.4%.

Прессъобщение