Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 15.02.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. се повишава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 14.7% и на продукцията от животновъдството с 36.2%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 28.2%, като в растениевъдството се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 41.3%.

В растениевъдството през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури - с 30.3%. Тенденцията се запазва и спрямо 2021 г., като нарастването на цените на зърнените култури е с 47.5% и на техническите култури - с 8.8%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 38.0%, а на продуктите от животновъдството - с 34.3%. Спрямо 2021 г. увеличението е съответно с 37.5 и с 45.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 22.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

Най-голямо увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. отбелязват цените на минералните торове - с 54.1%, на фуражите - с 30.7%, и на посевния и посадъчния материал - с 24.9%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: минералните торове - със 118.2%, препаратите за растителна защита - с 38.6%, и фуражите - с 38.1%.

Прессъобщение
Статистическа област