Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през декември 2022 година

Публикувано на: 10.02.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0.8% в сравнение с ноември 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спад спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.8%, а увеличение - в добивната промишленост - с 10.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%.

През декември 2022 г. е регистрирано нарастване с 2.1% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 10.8%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.6%.

Прессъобщение