Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и е в размер на 31 391.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.8% и е на стойност 48 288.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.4%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (6.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (560.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 94 372.8 млн. лв. през 2022 г., което е с 37.9% повече в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 108 305.8 млн. лв. и нараства с 41.1%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н. д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област