Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 03.02.2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 911 жилищни сгради с 10 203 жилища, на 18 административни сгради/офиси и на 1 183 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и други видове сгради се увеличават съответно с 0.1 и 1.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад на броя им с 45.5%.

Започнал е строежът на 1 252 жилищни сгради с 6 627 жилища в тях, на 14 административни сгради/офиси и на 555 други сгради.

Започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради намаляват съответно с 5.1 и 8.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година. Броят на започнатите административни сгради е без промяна.

Прессъобщение