Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2022 година

Публикувано на: 30.01.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.3%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6.0% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.0%, и в добивната промишленост - с 3.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител се покачва с 23.2% през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените се наблюдава при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, преработващата промишленост - с 16.1%, и в добивната промишленост - с 3.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 28.5% през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37.6%, преработващата промишленост - с 21.1%, и добивната промишленост - с 11.5%.

Прессъобщение