Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2022 година

Публикувано на: 30.01.2023 - 11:00

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31.1%, и твърди горива - с 9.3%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13.0%, и дизелово гориво - с 6.4%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. 

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, електрическа енергия - с 5.0%, и твърди горива - с 4.2%.

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 56.3%, електрическа енергия - с 12.1%, и твърди горива - с 10.6%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 10.9%, безоловен бензин - с 9.5%,  и дизелово гориво - с 6.0%.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 28.1%, и пропан-бутанови смеси - с 2.5%. Намаляват доставките на: природен газ - с 21.6%, безоловен бензин - с 19.1%, твърди горива - с 6.3%, и електрическа енергия - с 3.7%.

Статистическа област