Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.01.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 29 003.8 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 62.8% и е на стойност 44 835.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (224.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.8%). Спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“[1] (4.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (525.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (140.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 87 460.4 млн. лв. през периода януари - ноември 2022 г., което е с 40.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 99 985.3 млн. лв. и нараства с 44.1%.

 

[1] Секторът включва разделите: сурови кожи; маслодайни семена и плодове; суров каучук; корк и дървен материал; дървесна маса и хартия или картон за рециклиране; текстилни влакна и техните отпадъци; естествени торове и торове от животински или растителен произход и др.; метални руди и метални отпадъци; продукти от животински и растителен произход, н.д.

Прессъобщение
Статистическа област