Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - октомври 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.01.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 42.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 52 802.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.4% и достига 49 402.2 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (156.0%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.7%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (119.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 33.5% през октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 636.9 млн. лв., а вносът нараства с 29.3% и е на стойност 5 336.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област