Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2022 година

Публикувано на: 30.12.2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.3%, в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.1%, в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 21.2% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.5%, преработващата промишленост - със 17.8%, и в добивната промишленост - с 2.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 25.3% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.1%, преработващата промишленост - с 24.3%, и добивната промишленост - с 6.1%.

Прессъобщение