Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.12.2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 43.9% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 47 165.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.8% и достига 44 065.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (263.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (163.4%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (11.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (139.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 40.2% през септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 531.7 млн. лв., а вносът нараства с 25.0% и е на стойност
5 210.0 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област