Премини към основното съдържание

Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2022 година

Публикувано на: 09.12.2022 - 11:00

През 2022 г. 96.1% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет. С фиксирана интернет връзка разполагат 89.1% от предприятията, като при 45.7% максималната скорост за сваляне на данни е по-висока от 100 Mbps.

Относителният дял на заетите лица в предприятията, които разполагат с достъп до интернет, е 40.2%. Преносими устройства с мобилна интернет връзка за служебни цели използват 22.2%, като за петгодишен период делът им се е увеличил повече от два пъти.

Повече от две трети от предприятията (67.5%) осигуряват на заетите лица отдалечен достъп, като най-висок е относителният им дял при предприятията с 250 и повече заети лица - 89.0%.

През 2022 г. 15.9% от предприятията имат заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения.

Прессъобщение
Статистическа област