Премини към основното съдържание

НСИ и Институт GATE обучават в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив

Публикувано на: 18.11.2022 - 14:10

На 17 ноември 2022 г. в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив се проведе специализирано обучение с лектори от Националния статистически институт (НСИ) и Института GATE към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ на тема: „Практически подходи при откриването на дезинформация“. Пред аудитория от около 50 души, представители на читалищната общност от Пловдив и региона, бяха поставени акценти върху понятията дезинформация, мисинформация, фалшиви новини, начините за разпространение, методите за проверка за истинност и обществената значимост на борбата с тези явления. От страна на НСИ Антоанета Илкова - директор на дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, презентира НСИ като източник на качествена и достоверна статистическа информация, инициативите на института за повишаване на статистическата грамотност, дигиталната библиотека и сътрудничеството с други държавни, академични и неправителствени институции в осигуряването на точна, ясна и обективна информация за обществото. Десислава Манчева - началник на отдел „Връзки с потребителите и е-услуги“, представи сайта на НСИ и ИС „Инфостат“ с тяхната достъпност, актуалност и всеобхватност на предлаганите данни.

НСИ е организация, която активно участва в процеса на постигането на информационна грамотност сред гражданите и е отворена за съвместни действия с всички заинтересовани страни за чисто и коректно информационно пространство.