Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юли 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.10.2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.4% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 36 518.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.9% и достига 33 948.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (301.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (171.3%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.4%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (179.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 43.2% през юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 484.2 млн. лв., а вносът нараства с 31.4% и е на стойност 5 189.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област