Премини към основното съдържание

Каталог на статистическите издания 2023

Публикувано на: 30.09.2022 - 12:39

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че излязоха от печат Каталозите на статистическите издания на български и английски език. Каталозите съдържат информация за публикациите, които НСИ ще издаде през следващата година, с техните видове, цени и срокове за излизане от печат.