Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2022 година

Публикувано на: 29.09.2022 - 11:00

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 16.1%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, дизелово гориво - с 6.9%, електрическа енергия - с 4.2%, и безоловен бензин - с 3.2%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 54.0%, твърди горива - с 39.6%, безоловен бензин - с 33.9%, пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и електрическа енергия - с 9.6%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.  

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.2%, твърди горива - с 14.2%, електрическа енергия - с 8.3%, природен газ - с 5.0%, и дизелово гориво - с 1.9%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин - с 37.9%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 34.2%, и пропан-бутанови смеси - с 11.4%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 28.0%, природен газ - с 27.0%, дизелово гориво - с 14.3%, и електрическа енергия - с 4.8%.

Статистическа област