Премини към основното съдържание

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021

Публикувано на: 23.09.2022 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2021 г., разпределени по:
- области и общини
- вид на произшествията
- място на извършване и клас на пътя
- възрастови групи и пол на участниците в движението
- вид и собственост на превозните средства
- основни причини
- дни от седмицата и месеци
- вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.

Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 9.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ. 

Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ