Премини към основното съдържание

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2020 г.

Публикувано на: 20.09.2022 - 12:00

През 2020 г. България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11 142.3 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 578.4 млн. лева.

През 2020 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции са:

  • „Болест/Здравна грижа“ - 6 587.9 млн. лева;
  • „Инвалидност“ - 1 864.6 млн. лева;
  • „Навършена възраст/Старост“ - 9 289.0 млн. лева;
  • „Наследници“ - 1 087.3 млн. лева;
  • „Семейство/Деца“ - 1 974.8 млн. лева;
  • „Безработица“ - 821.3 млн. лева;
  • „Жилищни нужди“ - 0.57 млн. лева;
  • „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 298.9 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2020 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (42.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (30.0%) и „Семейство/Деца“ (9.0%).

Повече информация и данни за приходите и разходите за социална защита могат да бъдат намерени на сайта на Националния статистически институт, раздел „Социална защита“ (https://www.nsi.bg/bg/node/4061), както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=45).

Статистическа област