Премини към основното съдържание

Гимназисти пишат есе за ролята на статистиката в съвременния свят на дезинформация

Публикувано на: 20.09.2022 - 11:00

Националният статистически институт организира конкурса по случай Европейския ден на статистиката

На 20 септември Националният статистически институт (НСИ) обявява конкурс за статистическо есе на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“. В него могат да вземат участие ученици между IX и XII клас от цялата страната. Инициативата се провежда по случай 20 октомври - Европейския ден на статистиката, когато ще бъдат обявени и наградените.

Учениците ще имат на разположение три седмици (до 14 октомври) да изпратят своите разработки на имейл [email protected]. Обемът на есетата следва да е до три страници, като целта е да се стъпи върху статистическа информация за аргументиране на тезата и да бъдат използвани подходящи средства за визуализиране на данните - таблици, графики, картограми и други. Първата награда е в размер на 300 лева.

Конкурсът за статистическо есе е най-новата от инициативите, които НСИ организира с цел повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия потенциал на тийнейджърите и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни. В рамките на подобни проекти, организирани от НСИ, през настоящата година български гимназисти спечелиха Европейската олимпиада по статистика, а миналата година наш прогимназиален отбор получи първо място в Европейски конкурс за статистически плакат.

Повече за регламента, сроковете и наградите в конкурса за статистическо есе на тема „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“ може да намерите на: https://www.nsi.bg/ese2022/ese.htm