Премини към основното съдържание

Конкурс за статистическо есе за ученици

По случай 20 октомври - Европейски ден на статистиката, Националният статистически институт
организира конкурс за статистическо есе на тема

„Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

Основната цел, която си поставя НСИ с обявяването на конкурса, е да продължи работата по повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни.

Конкурсът е предназначен за ученици от IX до XII клас от всички училища в страната, които имат стремеж да представят своята гледна точка за значението на официалната статистика като източник на достоверна информация от всички области на живота в морето от фалшиви новини и дезинформация, които заливат света, като демонстрират умения за използване на многообразието от статистически данни и възможностите за техния анализ и интерпретация.

Сайт на конкурса за статистическо есе: https://www.nsi.bg/ese2022/ese.htm