Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 14.09.2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.6% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 31 034.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 33.1% и достига 28 758.2 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (291.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (188.2%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (208.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 50.1% през юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 689.6 млн. лв., а вносът нараства с 45.5% и е на стойност 5 457.6 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област