Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България през 2021 година - окончателни данни

Публикувано на: 14.09.2022 - 11:00

Изнесените стоки са на стойност 68 431.2 млн. лв., или с 24.9% повече спрямо 2020 година. Внесените стоки са за 76 742.6 млн. лв., което е с 27.6% повече в сравнение с предходната година.

Най-голям ръст при износа на стоки в сравнение с 2020 г. е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63.3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.1%). Най-голям ръст при вноса на стоки е регистриран в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.8%), докато спад не се наблюдава в нито един от секторите. Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област