Премини към основното съдържание

Новаторски подходи за събиране на данни за уязвимите групи представиха НСИ и FRA

Публикувано на: 13.09.2022 - 12:30

В теренното проучване участваха 15 000 домакинства, екипът събра статистици и експерти по човешките права.

Тематични доклади за четири уязвими групи - деца, роми, възрастни хора и хора с увреждания, преглед на избрани индикатори за целите за устойчиво развитие и инструментариум за използване на данни при изработване и реализиране на политики бяха представени на заключителната конференция на проекта „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Проектът е тригодишен, изпълнява се от Националния статистически институт в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и е в рамките на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи 2014 - 2021“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Онлайн събитието се състоя днес, 13 септември, и събра специалисти по статистика и човешки права - представители на държавната администрация, научната общност, неправителствения сектор и международни организации.

Още през 2019 година, когато работата по проекта започна, екипът беше убеден, че колкото повече данни за уязвимите групи от населението можем да съберем, толкова по-голяма ще е възможността изпълнителната, законодателната и местните власти да разработят ефективни политики, които ще осигурят по-добър живот за тези групи, каза при откриването на конференцията доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ. Той благодари на FRA за споделения опит, на Финансовия механизъм на ЕИП за подкрепата и на всички 15 000 домакинства, които се включиха в теренното проучване.

Йоанис Димитракополус от FRA подчерта важността на проекта, който търси иновативни методи за достигане до уязвимите и трудно достъпни групи от населението, и отбеляза повече от десетгодишното ползотворно сътрудничество с НСИ. 

Според Мартон Матко, представител на Финансовия механизъм на ЕИП, проектът отговаря напълно на целите на програмата - да защитава човешките права и да отговаря не само на краткосрочните нужди, но и на дългосрочните потребности на уязвимите групи, като търси иновативни подходи за това. Колегата му Шина Келер изрази увереност, че постигнати резултати у нас ще насърчат и други държави да използват иновативни подходи за набиране на информация.

В рамките на конференцията бе представен и специалния модул „Дискриминация, тормоз и насилие“, като целта е той да стане част от  регулярните изследвания, провеждани от статистическите институти. Според Ярослав Клинг от FRA този модул вече се използва в България и Словакия.

Всички доклади могат да бъдат намерени на сайта на проекта: https://www.noveleea.bg/.