Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през юли 2022 година

Публикувано на: 09.09.2022 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.5% през юли 2022 г. в сравнение с предходния месец. Намаление е отчетено както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство съответно с 0.7 и 0.4%.

Спрямо юли 2021 г. строителната продукция намалява с 1.1%. Намаление е регистрирано при гражданското/инженерното строителство - с 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.5%.

Прессъобщение
Статистическа област