Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2022 година

Публикувано на: 29.08.2022 - 11:00

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 11.2%, и дизелово гориво - с 2.4%. Намалява производството на: твърди горива - с 14.8%, и безоловен бензин - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и на природен газ остава без изменение.

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - със 137.7%, пропан-бутанови смеси - с 50.0%, безоловен бензин - с 40.2.%, дизелово гориво - с 36.3%, и електрическа енергия - с 25.0%. Производството на природен газ остава без изменение.   

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 31.8%, и дизелово гориво - с 5.5%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 14.8%, природен газ - с 10.0%, пропан-бутанови смеси - с 2.9%, и електрическа енергия - с 1.8%.   

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - със 132.0%, безоловен бензин - с 28.9%, и дизелово гориво - с 10.5%. Намаляват доставките на: природен газ - с 21.7%, пропан-бутанови смеси - с 5.7%, и електрическа енергия - с 3.1%.

Прессъобщение
Статистическа област