Премини към основното съдържание

Продължават срещите на председателя на НСИ с партньорски организации

Публикувано на: 17.08.2022 - 17:30

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов проведе две работни срещи - с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева и с президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. На двете срещи присъстваха съответно Нели Стайкова, експерт от НСОРБ, и Ваня Григорова, икономически съветник на президента на синдиката.

По време на срещите доц. Атанасов посочи като първостепенна задача пред НСИ да се работи повече по използването на административни източници на информация и дори да се търсят начини за получаване на достъп до бази данни на частни държатели. „Това ще доведе до намаляване на административната тежест на респондентите и до по-голяма представителност на данните, а в много случаи те ще бъдат дори изчерпателни“ - добави той.

Представителите на НСОРБ проявиха интерес към предстоящото обявяване на данните от Преброяване 2021 и възможността за предоставяне на данни на общинско ниво. 

Димитър Манолов подчерта, че неговата организация е един от големите ползватели на продуктите и услугите на НСИ, и обърна внимание на възможностите за подобряване на достъпността до статистическата информация.

Всички участници в срещите отбелязаха, че навременните и достоверни данни са изключително важни за цялото общество, и изразиха своята готовност за бъдещо сътрудничество. Председателят на НСИ благодари за предложеното партньорство и отбеляза, че с общи усилия могат да бъдат постигнати набелязаните цели.