Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2022 година

Публикувано на: 29.07.2022 - 11:00

През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нараства производството на: твърди горива - със 7.8%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 15.9%, и дизелово гориво - с 25.3%. Намалява производството на електроенергия - с 12.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

През май 2022 г. спрямо април 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 7.8%, безоловен бензин - с 41.9%, и дизелово гориво - с 4.2%. Намаляват доставките на: природен газ - с 1.0%, и електроенергия - с 6.7%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

Прессъобщение
Статистическа област