Премини към основното съдържание

В разгара на лятото НСИ е сред потребителите

Публикувано на: 25.07.2022 - 15:30

От 22 до 24 юли 2022 г. в местността Узана в Габровския Балкан се проведе традиционният „Узана поляна фест“. Организатори са община Габрово и редица неправителствени организатори, сред които и Младежка статистическа академия (МСА). Темата тази година беше „Околната среда, климатичните промени и възможностите за адаптиране към тях“.

В рамките на сътрудничеството си с МСА Националният статистически институт (НСИ) предостави официална статистическа информация за замърсяването на въздуха, отпадъците, защитените територии и за други области от обществено-икономическия живот на България. Бяха представени и състезанията, които НСИ провежда сред ученици и студенти - Европейската олимпиада по статистика и Международният конкурс за статистически плакат. В събитието участваха около 10 000 представители от различни области на България, като имаше и международно присъствие от Обединеното кралство, Швеция, Норвегия, Испания, Италия и Украйна. Шатрата на МСА беше посетена от две трети от събралите се и бяха споделени високи оценки за работата на НСИ като институция, която произвежда и предоставя качествена и достоверна статистическа информация за всички сфери от развитието на българското общество и която полага специални грижи за повишаване на функционалната статистическа грамотност на младите хора. Специален акцент в програмата на празника беше показването на видеоклипа от Европейската олимпиада по статистика за ученици, с който отборът на НТБГ, София - DATAPOWER, спечели през тази година първо място в Европа.

Участието на НСИ в „Узана поляна фест“ е принос в разгръщането на инициативите за задълбочаването на статистическата култура на потребителите и демонстрира ангажимента на институцията да продължи да бъде организационен и методически лидер в усвояването на статистическата информация.