Премини към основното съдържание

Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

Публикувано на: 08.07.2022 - 11:00

Националният статистически институт публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на Република България на базата на пространствени данни от  актуалната кадастрална карта на страната. Резултатите са представени по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици.

Данните са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ и ще бъдат актуализирани годишно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.60%, и горските територии - 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.

Прессъобщение