Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2022 година

Публикувано на: 30.06.2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. се увеличава с 0.4% в сравнение с предходния месец и с 38.2% спрямо май 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. нараства с 47.7%.

Прессъобщение