Премини към основното съдържание

Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Наети лица, отработени часове, надници и заплати, и други разходи, платени от работодателя

 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адреси за получаване
на отчети
1
БЛАГОЕВГРАД
Анка Димитрова
073/889 6534
 
 
Гергана Йочева
073/889 6523
 
 
Пенка Спасова
073/889 6525
2
БУРГАС
Димитринка Кралева
056/851 917
 
 
Дечка Славчева
056/851 941
 
 
Жана Недева
056/851 939
 
 
Женета Русинова
056/851 927
 
 
Медиха Карагьозова
056/851 926
 
 
Кармен Димитрова
056/851 923
 
 
Атанаска Кръстева
056/851 942
 
 
Илияна Стоянова
056/851 922
 
 
Дияна Горанова- Шидерова
056/851 937
 
 
Йорданка Бинева
056/851 932
3
ВАРНА
Боряна Гаргова
052/575 240
 
 
Невена Димитрова
052/575 224
 
 
 
Ивелина Хараламбиева
052/575 218
 
 
 
Диана Костадинова
052/575 229
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Даниела Дончева
062/614 515
 
 
Ивайло Милонов
062/614 527
 
 
 
Таня Денчева
062/614 528
 
 
 
Светлана Братоева
062/614 522
 
 
 
Мая Блажева
062/614 520
 
 
 
Йонка Кабадаева
062/614 534
 
 
 
Атанаска Добрева
062/614 532
 
 
 
Кристина Бейска
062/614 521
 
 
 
Георгия Илиева
062/614 519
 
 
 
Николай Николов
062/614 525
 
 
 
Галина Йорданова
062/614535
 
 
 
Аничка Ангелова
062/614 529
 
5
ВИДИН
Васил Томов
094/609 264
 
 
Светла Симеонова
094/609 269
6
ВРАЦА
Петя Маринова
092/668 666
 
 
Маргарита Сидоренко
092/668 673
 
 
Ралица Спасова
092/668 683
 
 
Златка Вутова
092/668 667
7
ГАБРОВО
Даринка Радкова
066/819 724
 
 
Марияна Спасова
066/819 735
 
 
Ивета Иванова
066/819 733
 
 
Ваня Пенчева
066/819 740
 
 
Марияна Драганова
066/819 737
 
 
Радка Петрова
066/819 723
 
 
Йоанна Коцева
066/819 729
8
КЪРДЖАЛИ
Илияна Баръмова
0361/670 36
 
 
Антоанета Атанасова
0361/670 36
 
 
 
Жана Стоянова
0361/670 55
 
 
 
Филка Стефанова
0361/670 54
 
 
 
Марияна Павлова
0361/670 47
 
 
 
Иван Златилов
0361/670 37
 
9
КЮСТЕНДИЛ
Роза Ризова
078/559 647
 
 
Гергана Христова
078/559 663
 
 
 
Ивелина Тамакярска
078/559 660
 
 
 
Слави Кашкин
078/559 650
 
10
ЛОВЕЧ
Даниела Цветкова
068/686 066
 
 
Станислав Савчев
068/686 065
 
 
Светла Райнова
068/686 070
 
 
Рени Минкова
068/686 074
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
 
 
Лиляна Младенова
096/391 814
 
 
 
Капка Петрова
096/391 825
 
12
ПАЗАРДЖИК
Мариела Кочева
034/402 737
 
 
Георги Ангелов
034402733
13
ПЕРНИК
Цветелина Евтимова
076/688 675
 
 
Рая Стоева
076/688 666
14
ПЛЕВЕН
Емилия Тодорова
064/890 416
15
ПЛОВДИВ
Николета Малинова
032/658 717
16
РАЗГРАД
Гергана Костова
084/616 130
 
 
Радостина Петкова
084/616 115
 
 
 
Иванка Георгиева
084/616 124
 
17
РУСЕ
Марчела Димитрова Киселова
082/811 417
 
 
Наталия Йозова Георгиева
082/811 422
 
 
Галина Петрова Лазарова
082/811 424
 
 
Ивелина Петкова Калчева
082/811 436
 
 
Янка Петрова Богословова
082/811 421
 
 
Владислав Динков Кръстев
082/811 431
 
 
Мая Парашкевова Лачевска
082/811 435
18
СИЛИСТРА
Веселина Атанасова
086/818 315
 
 
Ивелина Георгиева
086/818 321
 
 
Николай Йорданов
086/818 320
19
СЛИВЕН
Светлана Димитрова Манолова
044/613 414
 
 
Мая Христова Петрова
044/613 415
 
 
Ирена Илиева Добрева
044/613 424
 
 
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
 
 
Цветан Неделчев Дачев
044/613 430
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
 
 
Бинка Молова
0301/674 27
 
 
 
Магда Грамадарова
0301/674 30
 
 
 
Малинка Сиракова
0301/674 36
 
 
 
Марияна Якимова
0301/674 35
 
 
 
Галина Чакърова
0301/674 15
 
21
СОФИЯ ГРАД
Маргарита Йотова
02/9857 730
 
 
Елка Кълвачева
02/9857 417
 
 
Румяна Борисова
02/9857 472
 
 
Светла Йорданова
02/9857441
 
 
Емилия Спасова
02/9857 434
 
 
Гергана Лозанова
02/9857 422
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Цветанка Попова
02/9857 636
 
 
Евгения Тепешанова
02/9857 214
 
 
Капка Юрукова
02/9857 117
 
 
Силвия Венкова
02/9857 227
 
 
Василка Петрова
02/9857 235
 
 
Росица Гецова
02/9857 702
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
 
 
Калина Бакърджиева
042/619 415
 
 
 
Светла Илиева
042/619 421
 
 
 
Петя Петкова
042/619 426
 
 
 
Нели Петрова
042/619 420
 
 
 
Нина Акбашева
042/619 427
 
24
ДОБРИЧ
Жени Вълчева
058/655 314
 
 
Наталия Петрова
058/655 329
 
 
 
Марияна Вълчева
058/655 313
 
25
ТЪРГОВИЩЕ
Людмила Милева
0601/694 30
 
 
Марияна Терзиева
0601/694 25
 
26
ХАСКОВО
Тонка Тончева
038/608 853
 
 
Николина Делчева
038/608 851
27
ШУМЕН
Мирослав Малчев
054/850 614
 
 
Мария Божинова - Борисова
054/850 621
 
 
 
Светла Кръстева
054/850 617
 
28
ЯМБОЛ
Генка Панкова
046/686 320
 
 
Емилия Петрова
046/686 324
 
 
Красимира Георгиева
046/686 317
 
 
Ралица Танева
046/686 332