Премини към основното съдържание

Международен конкурс за статистически плакат

Международен конкурс за статистически плакат
 

Международният конкурс за статистически плакат 2024 - 2025 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг.

Сайт на Международния конкурс за статистически плакат: https://www.nsi.bg/islp2025/