Премини към основното съдържание

Eвропейска олимпиада по статистика за ученици

Европейска олимпиада по статистика за ученици
 

ЕОС се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Сайт на Европейската олимпиада по статистика: https://www.nsi.bg/esc-2024/

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: [email protected].