Премини към основното съдържание

Статистически хапчета

Статистически хапчета
 
Статистическите хапчета са кратки видеофилми, които имат за цел да популяризират основни термини и понятия в статистиката.