Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през 2021 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2022 - 11:00

През 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 19.6% в сравнение с 2020 г. и е в размер на 22 648.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 29.0% и е на стойност 30 369.7 млн. лева.

През 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за  67 933.5 млн. лв., което е с 24.0% повече в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 76 684.4 млн. лв. и нараства с 27.5%.

Прессъобщение
Статистическа област