Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2021 година

Публикувано на: 30.12.2021 - 11:00

През октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 21.7%. Наблюдава се значително намаление на производството на нефтопродукти поради проведен през месеца планов ремонт на производствени инсталации: пропан-бутанови смеси - със 100%, безоловен бензин - с 96.3%, дизелово гориво - със 79.1%. Същевременно намалява и производството на електроенергия - с 2.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 21.0%, пропан-бутанови смеси - с 5.7%, природен газ - с 16.0%, и електроенергия - с 14.9%. Същевременно намаляват доставките на: безоловен бензин - с 8.7%, и дизелово гориво - с 11.0%. Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област