Премини към основното съдържание

Работни семинари за подготовка за Петата олимпиада по статистика за ученици 2021/2022 и Международния конкурс за статистически плакат 2022/2023

Публикувано на: 21.12.2021 - 14:20

От 15 до 17 декември Националният статистически институт (НСИ) проведе в гр. Пловдив работни семинари с учители, които ще подготвят отбори от ученици за участие в Петата олимпиада по статистика за ученици 2021/2022 и Международния конкурс за статистически плакат 2022/2023.           

На териториален принцип участниците бяха разделени на две групи - от Северна и от Южна България. На срещите бяха представени регламентите на двете състезания, календарите за провеждане и новите насоки в подготовката на отборите.  За своя опит и добри практики в досегашните олимпиади и конкурси презентации изнесоха г-жа Елена Ингилизова - НФСГ, София, г-жа Мария Гергова - МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, г-н Добри Данков - ПЧМГ, София, г-н Димитър Цветков - ЦЛР, Хасково, г-н Ангел Ангелов и г-н Станислав Георгиев - ПГЗ „Тодор Рачински“, Генерал Тошево, г-жа Румяна Витньова - СУ „Козма Тричков“, Враца, г-жа Албена Гълъбинова и г-жа Милена Гълъбинова - ПГИМ, Пазарджик.

Присъстващите споделиха и отзиви за работата на националната статистика като институция, която не само осигурява на държавата, бизнеса, академичните среди и гражданите достоверна и надеждна официална информация, но и полага непрестанни усилия за популяризиране и изграждане на доверие в статистическата дейност. Повишаването на статистическата култура е приоритет в работата на ръководството и експертите от НСИ. Участието на все повече ученици и студенти и техните постижения в двете международни състезания са доказателство за нарастващия интерес на младите хора към статистиката и нейната роля в обществения живот.

В изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването от 26 ноември 2021 г. за спазване на противоепидемичните мерки в страната на семинарите присъстваха само учители и директори на училища, притежаващи зелен сертификат.