Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от…………до…………2022 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет се попълва от предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2022 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

За предприятията, които през 2022 г. се прекратяват с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, не е налице задължение за подаване на ГОД през годината. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 година.

През цялата 2022 година НСИ Ви дава възможност да представите годишния си отчет към датата на ликвидация през 2022 година по един от следните начини:

По електронен път (от 01 март 2022 г.) чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Ивелина Тодорова [email protected] 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за предприятието  Теодора Мачканова   691 0877364088
Справка за група предприятия Димитър Димитров   683 0877364088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Справка за данъците и таксите Зорка Борисова   108 0877140458
Ивайло Рангелов 642 0877368491