Премини към основното съдържание

Проверяващ екип

Експертните екипи за партньорската проверка се състоят от четирима европейски експерти по статистика, одит и управление.

Марион Брун е генерален директор на статистическия офис на Финландия между 2012 и 2021 г., отговорна и за стратегическото планиране на институцията. През този период Финландският статистически офис обнови стратегията си, реорганизира работата си, както и елементи от производствения статистически процес. Модернизирана е и IT системата, свързана с бизнес статистиката на страната. Въведени са по-бързи и по-добри услуги за научни работници и изследователи. Статистиката на платежния баланс на скандинавската държава е преместена от Националната банка към статистическия офис на Финландия. През 2020 г. производителите на официална статистика в държавата подписват декларация за качество, ангажирайки се с принципите на Кодекса.

Брун е член на Партньорската група на Европейската статистическа система през 2014 и 2015 година. Тя съпредседателства Работната група за Визия 2.0 (на ЕСС) през 2014 година. Член е на бюрото на Конференцията на европейските статистици през 2014 г. и негов председател от 2016 до 2021 година. От 2003 до 2012 г. Брун работи за независима агенция в рамките на Министерството на земеделието и горите, отговаряща за селскостопанската статистика във Финландия и IT услугите за администрацията на земеделската и хранителната верига. Тя e генерален директор на тази агенция от 2007 до 2012 година.

Кийс Зеленберг работи 30 години в статистическия офис на Нидерландия. Завършил е иконометрия, има докторска степен по икономика и е автор или съавтор на повече от 50 статии и книги по иконометрия и статистика. В Националния статистически офис на Нидерландия дълги години е директор на отдела по методология и качество. Бил е заместник-директор на отдела за макроикономическа статистика, отговарящ за развитието на тримесечните секторни сметки и въвеждане на нови IT системи в тази област.

Зеленберг организира и ръководи методологичната рамка на Нидерландската статистическа служба, предлага редица добри практики, въвежда стандарта за качество ISO-9001. Отговаря и за вътрешния статистически одит, поверителността и сигурността на информацията. На международно ниво Зеленберг е член на групата на директорите по методология в Европейската статистическа система (DIME) ( 2006 - 2014 г.) и на групата на ЕСС за качество (2009 - 2011 година). През 2017 г. Зеленберг участва като експерт в глобалната оценка на статистическата система на Северен Кипър. Активен е и в Международния статистически институт (ISI) и в Международната асоциация за официална статистика (IAOS).

Джорди Делбас е икономист по образование и професионално се занимава с проекти за развитие в частния сектор. Работил е също като старши независим оценител за международни организации (Европейска комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка) в повече от петдесет държави по света. Делбас има опит в оценките на проекти, програми (национални и регионални) и инструменти (иновационни фондове) както на институционално, така и на корпоративно ниво. Той е старши акредитиран обучител по оценяване към Генералния секретариат на Европейската комисия, съосновател и научен сътрудник на Глобалния бизнес изследователски център към EADA Business School в Барселона, гост професор в Maastricht School of Management в Нидерландия, както и в магистърската програма по развитие на Complutense University в Мадрид, Испания.

Хелена Отосон е посветила цялата си професионална кариера на Европейския съюз още от присъединяването на Швеция към него през 1995 година. Отосон е юрист по образование, с интерес към езиците. Тя работи 10 години в Съда на Европейския съюз като юрист лингвист, преди да се премести в Европейската комисия и Евростат. След няколко години като юрисконсулт Отосон оглавява юридическия отдел, който обезпечава широко портфолио от хоризонтални услуги в Евростат, включително правни въпроси, планиране, оценка и вътрешен контрол, както и управление на документи. Ежедневната й работа се характеризира с комбинация от практическо решаване на проблеми и административни и правни дебати, често включващи контакти с други институции на ЕС и държави членки.