Премини към основното съдържание

Екип

Проверяващите екипи за Партньорската проверка се състоят от четирима европейски експерти по статистика, одит и управление. Представяме Ви проверяващия екип за България:

Марион Брун
Марион Брун е генерален директор на статистическия офис на Финландия между 2012 и 2021 г., отговаря и за стратегическото планиране на институцията. В периода Финландският статистически офис обнови стратегията си, реорганизира работата си, както и елементи от производствения статистически процес. Модернизирана е и IT системата, свързаната с бизнес статистиката на страната. Въведени са по-бързи и по-добри услуги за научни работници и изследователи. Статистиката на платежния баланс на скандинавската държава е преместена от Националната банка към статистическия офис на Финландия. През 2020 г. производителите на официална статистика в държавата подписват декларация за качество, ангажирайки се с принципите на Кодекса.

Брун е член на Партньорската група на Европейската статистическа система (ЕСС) през 2014 и 2015 година. Тя съпредседателства Работната група за Визия 2.0 (на ЕСС) през 2014 година. Член  е на бюрото на Конференцията на европейските статистици през 2014 г. и негов председател от 2016 до 2021 година. От 2003 до 2012 г. Брун работи за независима агенция в рамките на Министерството на земеделието и горите, отговаряща за селскостопанската статистика във Финландия и IT услугите за администрацията на земеделската и хранителната вериги. Тя e генерален директор на тази агенция от 2007 до 2012 година.

 

Кийс Зеленберг
Кийс Зеленберг работи 30 години в статистическия офис на Нидерландия. Завършил е иконометрия, има докторска степен по икономика и е автор или съавтор на повече от 50 статии и книги по иконометрия и статистика. В Националния статистически офис на Нидерландия дълги години е директор на отдела по методология и качество. Бил е заместник-директор на отдела за макроикономическа статистика, отговарящ за развитието на тримесечните секторни сметки и въвеждане на нови IT системи в тази област.

Зеленберг организира и ръководи методологичната рамка на Нидерландската статистическа служба, предлага редица добри практики, въвежда стандарта за качество ISO-9001. Отговаря и за вътрешния статистически одит, поверителността и сигурността на информацията. На международно ниво Зеленберг е член на групата на директорите по методология в Европейската статистическа система (DIME) (2006 - 2014 г.) и на групата на ЕСС за качество (2009 - 2011 година). През 2017 г. Зеленберг участва като експерт в глобалната оценка на статистическата система на Северен Кипър. Активен е и в Международния статистически институт (ISI) и Международната асоциация за официална статистика (IAOS).

 

Джорди дел Бас
Джорди дел Бас е икономист по образование и професионално се занимава с проекти за развитие в частния сектор. Работил е също като старши независим оценител за международни организации (Европейска комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка) в повече от петдесет държави по света. Дел Бас има опит в оценките на проекти, програми (национални и регионални) и инструменти (иновационни фондове) както на институционално, така и на корпоративно ниво. Той е старши акредитиран обучител по оценяване към Генералния секретариат на Европейската комисия, съосновател и научен сътрудник на Глобалния бизнес изследователски център към EADA Business School в Барселона, гост професор в Maastricht School of Management в Нидерландия, както и в магистърската програма по развитие на Complutense University в Мадрид, Испания.

 

Хелена Отосон
Хелена Отосон е посветила цялата си професионална кариера на Европейския съюз още от присъединяването на  Швеция към него през 1995 година. Отосон е юрист по образование, с интерес към езиците. Тя работи 10 години в Съда на Европейския съюз като юрист лингвист, преди да се премести в Европейската комисия и Евростат. След няколко години като юрисконсулт Отосон оглавява юридическия отдел, който обезпечава широко портфолио от хоризонтални услуги в Евростат, включително правни въпроси, планиране, оценка и вътрешен контрол, както и управление на документи. Ежедневната ѝ работа се характеризира с комбинация от практическо решаване на проблеми и административни и правни дебати, често включващи контакти с други институции на ЕС и държави членки.

 

Екипът по организация на партньорската проверка на национално ниво се състои от национален координатор и комуникационен експерт:

Диана Янчева
Диана Янчева е национален координатор на Партньорската проверка за България през 2022 година. Тя е заместник-председател на Националния статистически институт на Република България, отговорен за бизнес статистиката, демографската и социална статистика, многосекторната статистика и услугите за потребители, както и за информационните системи и инфраструктура на института. Целият професионален път на Диана Янчева е свързан с НСИ. Кариерата ѝ започва през 1986 г. като младши експерт. Последователно преминава през всички експертни нива до началник на отдел, директор на дирекция и заместник-председател на институцията. Професионалните ѝ интереси са основно свързани с бизнес статистика, бизнес тенденции и анализи, анализ и моделиране на база данни.

 

Даниела Фералиева-Симеонова
Даниела Фералиева-Симеонова е комуникационен експерт на Партньорската проверка за България през 2022 година. Тя ръководи и отдел „Международно сътрудничество“ в НСИ. Даниела Фералиева-Симеонова е комуникационен експерт с дългогодишна практика. От 1997 г. насам е работила за редица български правителства. Била е заместник-началник на Правителствената информационна служба, PR на четирима вицепремиери, директор на дирекция „Връзки с обществеността“ в министерствата на икономиката, отбраната и финансите. Отговаряла е за комуникационната кампания на Българското председателство на ЕС. Повече от 10 години работи като журналист. Има и 8 години опит в неправителствения сектор, където е управлявала редица международни проекти.