Премини към основното съдържание

Новини

Евростат под микроскоп

Европейският консултативен съвет за статистическо управление започва партньорска проверка на Евростат

Как Евростат изпълнява 16-те принципа на Кодекса на европейската статистическа практика? На този въпрос ще отговори партньорската проверка на Европейския консултативен съвет за статистическо управление, която започва днес и ще продължи до 28 юли 2021 година. Експертите от ESGAB ще оценяват работата на Евростат от гледна точка на Кодекса и ще обсъждат как в бъдеще може да се подобри европейската статистика. Ще бъдат дадени конкретни препоръки като част от финалния доклад. През следващите две години всички национални статистически институти, които са членове на Европейската статистическа система , ще преминат през такива партньорски проверки.

„Този път ще обърнем специално внимание на професионалната независимост, на координационната роля на Евростат и на аспектите от Кодекса, свързани с модернизацията“, подчерта Аурел Шуберт, председател на ESGAB, при започването на партньорската проверка. „Осигуряването на високо качество на европейската статистика е от ключово значение за общественото доверие в статистиката и в институциите, които я произвеждат. Ето защо Кодексът на европейската статистическа практика и регулярните партньорски проверки играят важна роля. Във времената на COVID-19 основните теми в партньорската проверка ще са свързани с често иновативните решения на Евростат и Европейската статистическа система в отговор на предизвикателствата на кризата, както и с поуките, които изведохме от нея. Като независим експертен и консултативен орган ESGAB ще дискутира и оценява процесите, ще помага да се направят обективни заключения и препоръки за бъдещия път на eвропейската статистика“, каза още Аурел Шуберт.

Партньорската проверка се състои от няколко елемента:

  • Самооценка на Евростат по специален въпросник
  • Поредица от срещи с представители на основните заинтересовани страни (като потребителите от Европейската комисия, изследователски институти, медии, Европейската централна банка, международни организации, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския статистически консултативен комитет, а също и екипа и висшия мениджмънт на Евростат)
  • Финален доклад до Европейския парламент и до Съвета на Европейския съюз.

Очаква се докладът да бъде публикуван през януари 2022 година. Предишните партньорски проверки на Евростат са проведени през 2007 и 2014 година.

 

Три институции ще участват в партньорската проверка заедно с НСИ

Органите на статистиката са подбрани по два критерия

Националният статистически институт и още три институции ще участват в предстоящата партньорска проверка по линия на Европейската статистическа система. Това са структурни звена от Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите и Националния осигурителен институт. Те са органи на статистиката и имат важна роля в производството на европейска статистика.

Изборът на институциите е направен според Методологията за партньорските проверки въз основа на комбинация от два критерия - количествен и качествен. Първият критерий е важност за европейската статистика, измерен в процент или обем от произвежданата европейска статистика, а вторият – оценка за значимостта на органа на статистиката от гледна точка на НСИ. Аргумент за решението беше ключовата роля на тези институции за икономиката на страната, за развитието на политики, свързани с декарбонизацията и Зелената сделка, както и за реформите в социалната сфера.