Премини към основното съдържание

Кодекс на Европейската статистическа практика

Общата рамка за качество се основава на Кодекса на европейската статистическа практика - набор от 16 принципа, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси и статистическите резултати. Принципите се допълват с набор от 84 показателя за най-добри практики и стандарти.

Например Принцип 1 относно професионалната независимост постановява, че европейската статистика трябва да се произвежда по безпристрастен и независим начин без никакво политическо и друго външно влияние.

Ако се интересувате, моля, кликнете тук, за да прочетете повече за 16-те принципа и 84-те показателя на Кодекса.