Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Транспорт“ за 2019 и 2020 години“

Уважаеми дами и господа,

Изследването „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Транспорт“ за 2019 и 2020 отчетни години, е част от Националната статистическа програма за 2021 г. с предвиден задължителен характер на участие. Изследването е извадково и се провежда съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101034246-2020-BG-ENERGY. Целта на изследването е да се получат по-детайлни данни за потреблението на горива за транспортни нужди по следните видове и категории:

 • Сухопътен транспорт - по категории моторни превозни средства съгласно Закона за движение по пътищата,
 • Железопътен транспорт - по видовете: конвенционален (пътнически/товарен), метро, трамваи, високоскоростни пътнически влакове,
 • Въздушен транспорт - за вътрешни полети по тип на превоза (пътнически/товарен); за международни полети по тип на превоза (пътнически/товарен) и в ЕС/извън ЕС,
 • Морски и речен транспорт - по тип на превоза (пътнически/товарен),
 • Вътрешен воден транспорт - по тип на превоза (пътнически/товарен).

С цел да се облекчи процеса по събиране и обработка на данните, НСИ разработи уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет на адрес: https://www.nsi.bg/Energy_Transport.

В приложението се влиза чрез ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН, и индивидуална парола, която е изпратена до Вас по имейл.

За да попълните он-лайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Приложението ще бъде активно от 4 октомври до 3 декември 2021 година. 

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към Ралица Радовска, отдел "Информационни системи и приложен софтуер", тел. 02/9857 478, ел. поща: [email protected].

При необходимост от допълнителна информация относно съдържанието и попълването на отделните справки, може да се обръщате към методолозите на изследването от ЦУ на НСИ:

 • Антония Първанова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 589, ел. поща: [email protected]
 • Даниела Колева, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 590, ел. поща: [email protected]
 • Ивета Минкова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 191, ел. поща: [email protected]
 • Ирина Денчева, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 625, ел. поща: [email protected]
 • Ирина Митова, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 476, ел. поща: [email protected]
 • Люба Янева, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“, тел. 02/ 9857 621, ел. поща: [email protected].