Премини към основното съдържание

Европейска статистическа система

  • Какво е ЕСС?

Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността (Евростат), националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за събирането, производството и разпространението на европейска статистика. Това партньорство включва и страните от ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия). ЕСС е изградена постепенно с цел да се предоставят сравними статистически данни на равнище Европейски съюз.

Държавите - членки на ЕС, и страните от ЕАСТ събират и предоставят статистически данни както за национални, така и за европейски цели. ЕСС функционира като мрежа, в която ролята на Евростат е да ръководи хармонизирането на статистиката в тясно сътрудничество с националните статистически служби.

  • Членове на ЕСС

Тук можете да намерите списък на националните статистически офиси и органите на статистиката, отговорни за събирането, производството и разпространението на европейската статистика.