Премини към основното съдържание

Партньорска проверка 2022

„Качеството е запазена марка на европейската статистика и ги прави по-надеждни от други данни, които са лесно достъпни чрез множество канали. За да се гарантира качеството на техните статистически данни, ЕСС създаде обща рамка за качество. Кодексът на европейската статистическа практика (Кодексът или CoP) е крайъгълният камък на тази рамка за качество.

Целта на партньорските проверки е да се оцени съответствието на членовете на ЕСС с принципите и показателите на Кодекса. Последващите препоръки следва също така да помогнат на статистическите органи да подобрят и развият статистическите си системи.“

Текст https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews?etrans=bg