Премини към основното съдържание

Партньорска проверка 2022

Третата поред партньорска проверка за България в рамките на членството й в Европейската статистическа система ще бъде проведена в периода от 28 март до 1 април 2022 година. COVID-19 показа повече от всякога колко важни са надеждните и сравними данни, данни, на които човек може да има доверие.

  • Какво са партньорските проверки?

Качеството е запазената марка на европейската официална статистика. За да се гарантира то, Европейската статистическа система (ЕСС), част от която е и българският Национален статистически институт, създаде обща рамка за качество. Кодексът на европейската статистическа практика (CoP) е крайъгълният камък на рамката за качество.

Статистически служби на целия континент се ангажираха да се придържат към Кодекса. Той се превърна в библия за всички статистици в Европа. Декларацията за качество от 2016 г. още веднъж подчерта, че статистическата практика в цяла Европа следва да съответства на Кодекса.

В този смисъл цикълът на партньорските проверки е не просто механизъм за преглед как дадена статистическа служба работи спрямо Кодекса, но и механизъм, който недвусмислено, чрез документи доказва качеството на произведената статистическа информация. 

Целта на партньорските проверки е да се оцени съответствието на членовете на ЕСС с принципите и показателите в Кодекса. Последващите препоръки би трябвало също така да помогнат на статистическите служби да развиват и подобряват своите статистически системи (регионални, национални, европейски). Този подход може да доведе дори до преразглеждане и обогатяване на Кодекса, като отрази своевременно нови явления и тенденции.

Ако се интересувате да научите повече за партньорските прегледи на ЕСС 2021 - 2023, освен на този сайт можете да намерите информация и на сайта на Евростат.