Премини към основното съдържание

НАП и НСИ публикуват данни за търговците и продажбата на горива

Публикувано на: 15.09.2021 - 14:10

Националната агенция за приходите и Националният статистически институт (НСИ) публикуват на сайтовете си данни за продажбите на течни горива за периода януари 2019 - 31 август 2021 година.

Информацията за търговията с бензин, дизел и пропан-бутан обхваща броя на търговските обекти, стойността на реализираните продажби и количествата продадени течни горива. За улеснение при ползването на данните търговците са обединени според броя на обектите, които притежават на национално ниво, и са групирани по административна област и вид на горивото.

Детайлната информация се събира съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и се представя по тип гориво: бензини, дизел и пропан-бутан.

На интернет страницата на НСИ данните са в новата рубрика „Данъчна статистика“ и ще се публикуват всеки месец.